>
DE NYE ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

DE NYE ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Fra og med marts 2021 kommer der nye energimærker og reviderede energieffektivitetsklasser for husholdningsapparater. Her finder du alle relevante oplysninger om emnet.

Energimærket (eller EU-mærket) har angivet oplysninger med data om lavt energi- og vandforbrug for større husholdningsapparater siden 1996. Det er påkrævet ved lov og er vist på produktet, både i butikker, på websteder og hos forhandlere.
Energimærket er beregnet til at give kunden et overblik over data om energieffektivitet, så der kan foretages en bedre sammenligning med andre produkter.
Med tiden er husholdningsapparater blevet mere omkostnings- og energieffektive. Derfor opdateres EU-mærket nu.

Den Europæiske Union har indført en obligatorisk opdatering af det nuværende energimærke for følgende produktkategorier:

• Vaskemaskiner
• Kombineret vaskemaskine/tørretumbler
• Køleskabe/frysere
• Opvaskemaskine

Fra marts 2021 skal mærket alene være synligt på alle enheder.
ÆNDRINGER I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

ÆNDRINGER I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Hvad ændres helt præcist i energieffektivitetsklasserne?

Det er faktisk ret simpelt: De sædvanlige ""Plus""-klasser, som f.eks. A+++, A++ og A+, erstattes af en ensartet energiforbrugsskala fra A til G. Syvtrins farveskalaen bevares. På grund af ændrede målemetoder er det ikke muligt at konvertere det gamle mærke til det nye mærke. Der er kun mulighed for omtrentlige oplysninger.

Indtil videre påvirker ændringerne ikke tørretumblere, ovne og emhætter. Disse forventes at blive revideret fra 2022. Du kan således meget vel finde en vaskemaskine i C-klassen ved siden af en A+++ tørretumbler.

Sammenslutningen af europæiske producenter (APPLIA) forklarer baggrunden for revisionen, fristerne, producenternes og forhandlernes forpligtelse, de nye krav til miljøvenligt design med hensyn til ressourceeffektivitet og selve det nye energimærke. Forbrugerne ser først de nye mærker på enhederne fra og med 1. marts 2021.
Det nye energimærke for vaskemaskiner
Det nye energimærke for vaskemaskiner

Med det nydesignede energimærke introduceres visse nyskabelser for indhold:

Generelt er der en QR-kode på alle energimærker, som henviser til EU's produktdatabase EPREL. Her kan du finde yderligere oplysninger om energimærket og produktinformationsdatablad for den pågældende enhed.

De tidligere Plus-klasser (A+++, A++ og A+) gælder ikke længere for vaskemaskinesektoren. De tilgængelige energieffektivitetsklasser spænder derefter fra A til G.

Forbruget af vand og elektricitet angives nu ikke længere for den årlige værdi, men henholdsvis pr. enkeltcyklus og 100 cyklusser.
Det er også nyt med de indførte støjklasser for centrifugeringsstøj fra A-D for at gøre støjniveauet i dB (A) mere gennemsigtigt.

Det nye energimærke for vaskemaskiner
Det nye energimærke for vaskemaskiner

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse*
3. Vægtet energiforbrug* i kWh/100 driftscyklusser (i Eco 40-60-program)
4. Maks. belastningskapacitet
5. "Eco 40-60"-cyklusprogrammets varighed under fuld belastning
6. Vægtet vandforbrug* i liter/driftscyklus (i Eco 40-60-program)
7. Effektivitetsklasse for centrifugering*
8. Støjemissioner under centrifugeringscyklus udtrykt i dB(A) re 1 pW og støjemissionsklasse

Det nye energimærke for kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere
Det nye energimærke for kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere

Som med alle nye energimærker vil der også være en QR-kode for den kombinerede vaskemaskine/tørretumbler, som henviser til EU's produktdatabase EPREL. Her kan du finde yderligere oplysninger om energimærket og produktdatabladet for den pågældende enhed.

For området vedrørende kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere varierer de tilgængelige energieffektivitetsklasser fortsat fra A til G.

Det komplette layout af denne produktgruppe vil blive revideret. Vaske- og tørreområdet og vaskeområdet vises på hver deres skala, og værdierne for dem vises tydeligere.

Forbruget af vand og elektricitet angives nu ikke længere for den årlige værdi, men pr. cyklus eller 100 vaskeprocesser.
Det er også nyt med de indførte støjklasser for centrifugeringsstøj fra A-D for at gøre støjniveauet i dB (A) mere gennemsigtigt.

Det nye energimærke for kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere
Det nye energimærke for kombinerede vaskemaskiner/tørretumblere

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse** (komplet driftscyklus)
3. Energieffektivitetsklasse* (vaskecyklus)
4. Vægtet energiforbrug i kWh/100 cyklusser (komplet driftscyklus**)
5. Vægtet energiforbrug* i kWh/100 cyklusser (vaskecyklus)
6. Maks. belastningskapacitet (komplet driftscyklus**)
7. Maks. belastningskapacitet (vaskecyklus)
8. Vægtet vandforbrug i liter/driftscyklus (komplet driftscyklus**)
9. Vægtet vandforbrug* i liter/driftscyklus (vaskecyklus)
10. Programmets varighed (komplet driftscyklus**) under fuld belastning
11. "Eco 40-60"-programmets varighed under fuld belastning
12. Effektivitetsklasse for centrifugering*
13. Støjemissioner under centrifugeringscyklus udtrykt i dB(A) re 1 pW og støjemissionsklasse

Det nye energimærke for opvaskemaskiner
Det nye energimærke for opvaskemaskiner

Som en del af standardiseringsprocessen er de tidligere "Plus"-klasser (A+++, A++ og A+) også blevet erstattet for opvaskemaskiner med en ensartet skala fra A til G. I henhold til den tidligere standard svarer den nye energieffektivitetsklasse B omtrent til en enhed med A+++ -23 %.

Fremover forekommer der generelt en QR-kode på alle energimærker, som henviser til EU's produktdatabase EPREL. Her kan du finde yderligere oplysninger om energimærket og produktdatabladet for den pågældende enhed.

Der indføres desuden nye, mere realistiske krav (f.eks. med gryder) for angivelse af antal kuverter. Værdierne vil således nu være anderledes end for det gamle energimærke.
Forbruget af vand og elektricitet angives nu ikke længere for den årlige værdi, men pr. cyklus eller 100 skylleprocesser.
Det er også nyt med de indførte støjklasser fra A-D for at gøre støjniveauet i dB (A) mere gennemsigtigt.

Det nye energimærke for opvaskemaskiner
Det nye energimærke for opvaskemaskiner

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse
3. Energiforbrug i kWh/100 Eco-driftscyklusser
4. Antal standardkuverter
5. Vandforbrug i liter/Eco-driftscyklus
6. Varighed af "Eco"-cyklussen
7. Støjemissioner udtrykt i dB(A) re 1 pW og støjemissionsklasse

Det nye energimærke for køleskabe/frysere
Det nye energimærke for køleskabe/frysere

Der vil også være en QR-kode på køleskabenes og frysernes mærker, som henviser til EU's produktdatabase EPREL. Her kan du finde yderligere oplysninger om energimærket og produktdatabladet for den pågældende enhed.

De tidligere Plus-klasser (A+++, A++ og A+) gælder ikke længere for køle- og fryseområdet. De tilgængelige energieffektivitetsklasser spænder derefter fra A til G. Den nye energieffektivitetsklasse A svarer til en enhed med A+++ -60 % i henhold til den tidligere standard.

Som tidligere rapporteres elforbruget på årsbasis.
A-D-støjklasserne er nye for at gøre støjniveauet i dB (A) mere gennemsigtigt.

Det nye energimærke for køleskabe/frysere
Det nye energimærke for køleskabe/frysere

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse
3. Energiforbrug i kWh/år (målt iht. nye standardbetingelser)
4. Samlet volumen af alle frosne rum
5. Samlet volumen af alle ikke-frosne rum
6. Støjemissioner udtrykt i dB(A) re 1 pW og støjemissionsklasse

Forordningen om MILJØVENLIGT DESIGN
Forordningen om MILJØVENLIGT DESIGN

Ud over de ændrede energieffektivitetsklasser gælder den nye forordning om miljøvenligt design også fra og med den 1. marts 2021. Den omhandler det miljøvenlige design af produkter, mindstekravet for tilgængelighed af reservedele og mulighed for genanvendelse og reparation.

Målet er at reducere husholdningsapparaters miljøpåvirkning under hensyntagen til hele livscyklussen.

Oplev mere