>

Whirlpool EMEA Vilkår for Brug af Forbundne Produkttjenester

I. INLEIDING

    

Du bedes venligst læse disse Vilkår for Brug grundigt igennem, før du benytter dit Forbundne Produkt med tilhørende softwareapplikationer og tjenester.

      

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Whirlpool, som kan tilsluttes et wi-fi-netværk (et “Forbundet Produkt”). Whirlpool er verdens førende producent og leverandør af hvidevarer. Vores varemærker i Europa omfatter Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® og HotpointAriston®. Disse Vilkår for Brug gælder for din brug af dit Forbundne Produkt med tilhørende Forbundne Produkttjenester (som defineret nedenfor). I disse Vilkår for Brug betyder ”Whirlpool”, Whirlpool EMEA S.r.l., som er et selskab i Whirlpool-Koncernen, der er stiftet i henhold til italiensk lovgivning med hjemstedsadressen Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy, Italien, behørigt registreret i Milano med nummer 00693740425 og V.A.T. Nummer IT00693740425 (herefter kaldet “Whirlpool”, “vi”, “os”, “vores”), og som er en del af den globale Whirlpool-koncern (“Whirlpool-Koncernen”) og andre selskaber i Whirlpool-Koncernen, der driver forretning i Europa, og de ovenfor nævnte varemærker.

      

Du kan via dit Forbundne Produkt modtage tjenester, som hjælper dig med at styre og vedligeholde dit Forbundne Produkt. Når dit Forbundne Produkt er tilsluttet Whirlpools netværk af Forbundne Produkter, kan det sende oplysninger til Whirlpool, herunder aktivitets- og fejlkoder, og sende meddelelser til dig, og du kan anvende Whirlpools softwareapplikationer såsom de gratis applikationer "Bauknecht B-Live" og "Whirlpool 6th Sense Live" (“Applikationen” eller “Applikationerne”) på din mobile enhed til at fjernstyre dit Forbundne Produkt og få adgang til tilhørende funktioner og tjenester. Disse Vilkår for Brug gælder for din brug af sådanne tjenester og Applikationer (samlet kaldet de “Forbundne Produkttjenester”).

For at kunne udnytte de Forbundne Produkttjenester skal dit Forbundne Produkt være tilsluttet en trådløs internetforbindelse. Du er ansvarlig for at installere og vedligeholde den trådløse internetforbindelse på adressen, hvor dine Forbundne Produkter står. Du skal endvidere installere Applikationen på en eller flere kompatible mobile enheder og oprette en konto hos Whirlpool.

Du skal acceptere disse Vilkår for Brug og Whirlpool EMEA's Erklæring om Personoplysninger vedrørende Forbundne Produkttjenester (“Erklæringen om Personoplysninger”) for at kunne bruge de Forbundne Produkttjenester. Ved at angive din accept af disse Vilkår for Brug i Applikationen og løbende at bruge en eller flere af de Forbundne Produkttjenester accepterer du at være bundet af disse Vilkår for Brug. Hvis du ikke er enig i disse Vilkår for Brug eller dele heraf og ikke accepterer disse Vilkår for Brug og/eller Erklæringen om Personoplysninger, kan du ikke få adgang til de Forbundne Produkttjenester, der hører til dit Forbundne Produkt.

Vi kan til enhver tid opdatere disse Vilkår for Brug. I så fald sender vi dig en meddelelse via Applikationen med angivelse af de pågældende ændringer og eventuelle valg eller muligheder, du måtte have i den forbindelse. Hvis du stadig bruger de Forbundne Produkttjenester efter en sådan meddelelse eller aktivt accepterer eventuelle ændringer, betyder dette, at du har accepteret de pågældende ændringer. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, kan du altid lade være med at bruge de Forbundne Produkttjenester.

       

II. DE FORSKELLIGE SMARTE PRODUKTTJENESTER

Med de Forbundne Produkttjenester kan du blandt andet modtage meddelelser vedrørende dit Forbundne Produkt (fx om, at døren står åben, programmet er færdigt osv.), indstille dit Forbundne Produkt til at køre på de billigste tidspunkter og fjernovervåge dit Forbundne Produkt via Applikationen mv. De Forbundne Produkttjenester er nærmere beskrevet i brugermanualen til dit Forbundne Produkt. Whirlpool vil muligvis på et senere tidspunkt have behov for at gennemgå og ændre det konkrete indhold af de Forbundne Produkttjenester, og du vil i så fald modtage meddelelse om eventuelle væsentlige ændringer.

      

III. DIN BRUG AF SMARTE PRODUKTTJENESTER

  

1. Generelt

For at bruge de Forbundne Produkttjenester skal du via Applikationen oprette en konto og acceptere Erklæringen om Personoplysninger. Ved at bruge de Forbundne Produkttjenester accepterer du: (a) at du vil anføre korrekte kontaktoplysninger og andre oplysninger, som Whirlpool måtte anmode om at modtage, (b) at du straks vil opdatere dine oplysninger, hvis disse måtte ændre sig, og (c) at du vil bruge det Forbundne Produkt i overensstemmelse med brugermanualen.

  

2. Brug af data

Forbundne Produkter bruger din trådløse internetforbindelse til at levere de Forbundne Produkttjenester til dig. Hvis du tillige vælger at modtage meddelelser via Applikationen, bruger sådanne meddelelser og applikationer din mobile dataforbindelse til at levere tjenesterne til dig. Disse former for brug indebærer, at der overføres en vis mængde data over dine relevante forbindelser, således at du skal have et passende dataabonnement hos din internetudbyder på adressen, hvor dit Forbundne Produkt står, samt hos din mobilleverandør. Tjek venligst din internetudbyders eller mobilleverandørs priser i forhold til eventuelle datatakster samt eventuelle databegrænsninger og andre begrænsninger såsom tilladt brug samt andre vilkår og betingelser for tjenesten. Whirlpool påtager sig intet ansvar for eventuelle beløb, som din internetudbyder eller mobilleverandør måtte opkræve.

     

3. Overdragelse af dit Forbundne Produkt

Hvis du sælger eller låner dit Forbundne Produkt til andre, skal du straks via Applikationen opdatere din konto for Forbundne Produkttjenester, hvor dette måtte være relevant. Den nye bruger skal selv oprette en ny konto hos Whirlpool for at kunne bruge de Forbundne Produkttjenester.

      

4. Forbudt brug 

Det er forbudt at bruge de Forbundne Produkttjenester på en måde, som:

      

 • er truende, voldelig, grov, ærekrænkende, injurierende, uredelig, usømmelig eller på anden måde ulovlig eller upassende,
 • tilgår, indsamler eller lagrer personoplysninger om andre,
 • overtræder eller krænker andres rettigheder, herunder privatlivets fred,
 • udgiver sig for at være fra en anden person, virksomhed, enhed eller IP-adresse (fx IP-spoofing),
 • medfører, at der uploades, offentliggøres, e-mailes, sendes eller på anden måde tilgængeliggøres materiale, som du ikke er berettiget til at gøre tilgængeligt i henhold til lovgivningen,
 • er kommerciel i sin natur, fx reklame- og markedsføringsmateriale, salgsfremmende materiale eller spam, phishing og andre uopfordrede henvendelser,
 • får eller forsøger at få uautoriseret adgang til de Forbundne Produkttjenester eller andre Forbundne Produkttjenester, deres computere og netværk eller deres brugerdata, eller som i øvrigt ændrer eller griber forstyrrende ind i brugen eller driften af de Forbundne Produkttjenester,
 • får eller forsøger at få uautoriseret adgang til et Forbundet Produkts firmware eller software, herunder ved reverse engineering af firmware eller installation af firmware, der ikke er godkendt af Whirlpool,
 • medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af Whirlpools eller Whirlpools samarbejdspartneres infrastruktur, herunder gennem spamming eller anden masseforsendelse af uopfordrede e-mails,
 • ændrer, beskadiger eller sletter indhold, som Whirlpool har leveret,
 • indeholder computervirus eller andre forstyrrende, ødelæggende eller skadelige filer eller programmer, eller
 • på anden måde overtræder disse Vilkår for Brug.

       

5. Softwareopdateringer

De Forbundne Produkttjenester, herunder Applikationerne, bruger software, som muligvis vil skulle opdateres eller ændres af Whirlpool. Vi gennemfører sådanne opdateringer på din mobile enheds operativsystem ved hjælp af standardprocedurer, og du vil altid blive bedt om at acceptere sådanne opdateringer, hvis du fortsat ønsker at bruge de Forbundne Produkttjenester.

            

IV. BEGRÆNSNINGER OG ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE TJENESTERNE

       

1. Generelle begrænsninger

Da dit Forbundne Produkt kommunikerer med Whirlpool ved at sende oplysninger trådløst og over internettet, (a) kan du kun få meddelelser vedrørende dit Forbundne Produkt, når du har tilsluttet og registreret dit Forbundne Produkt, og (b) du kan ikke modtage Forbundne Produkttjenester, hvis internettet, din trådløse forbindelse eller din mobilforbindelse er nede eller ikke virker ordentligt.

    

2. Korrekte resultater og data

Du er indforstået med, at der gælder forskellige begrænsninger og restriktioner for de Forbundne Produkttjenester, som ligger uden for Whirlpools kontrol, herunder blandt andet din løbende vedligeholdelse af dit Forbundne Produkt i overensstemmelse med brugermanualen, det trådløse netværks kapacitet, internettilgængelighed, forhold vedrørende omgivelserne (såsom bygninger, vejrlig, geografi og topografi), atmosfæriske forhold og andre forhold i forbindelse med brug af internettet eller satellitter og satellitdata. Endvidere gælder, at de Forbundne Produkttjenester i deres natur er afhængige af, at tredjepartssoftware og -netværk er tilgængelige. Som følge heraf garanterer Whirlpool ikke for, at data, oplysninger, materialer og indhold, der leveres som led i de Forbundne Produkttjenester, vil være tilgængelige uden afbrydelse, vil være korrekte eller fuldstændige eller vil blive leveret rettidigt.

       

3. Opbevaring af data

Whirlpool opbevarer visse data om eller vedrørende din brug af de Forbundne Produkttjenester, så længe det måtte være nødvendigt for at overholde lovgivningen eller opfylde vores identificerede berettigede forretningsmæssige behov og påtænkte formål i forbindelse med de Forbundne Produkttjenester som beskrevet i Erklæringen om Personoplysninger.       

4. Transporterede data

Whirlpool har forpligtet sig til at opretholde sikkerheden af de data, som vi modtager fra dig, og vil iværksætte rimelige foranstaltninger til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Der er dog altid en vis risiko forbundet med at sende data over trådløse netværk eller internettet. Som følge heraf accepterer du, at andre uretmæssigt kan få adgang til dine data, når du bruger de Forbundne Produkttjenester. Whirlpool kan ikke garantere, at data, der sendes trådløst eller via internettet, forbliver fortrolige og private, ligesom Whirlpool ikke er ansvarlig for eventuel manglende sikkerhed i forbindelse med netværk eller enheder, der ikke kontrolleres af Whirlpool, og heller ikke er ansvarlig for et eventuelt tab af fortrolighed eller data i forbindelse med kommunikation over sådanne netværk.

        

5. Andet

De Forbundne Produkttjenester leveres, som de er og forefindes. Det er ikke hensigten, at fejlkodemeddelelserne for de Forbundne Produkter skal erstatte den anbefalede løbende vedligeholdelse af dit Forbundne Produkt, som angivet i brugermanualen til dit Forbundne Produkt, ligesom meddelelserne ikke skal erstatte sikker og ansvarlig brug af dit Forbundne Produkt. Du må ikke forlade dig på de Forbundne Produkttjenester (herunder eventuelle fejlmeddelelser) til forhindring af brand eller andre ulykker og skader. Det er dit ansvar at betjene dit Forbundne Produkt på en sikker måde og at holde det i god stand og i overensstemmelse med brugermanualen. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre skade på dit Forbundne Produkt, tingsskade og personskade, som Whirlpool ikke vil være ansvarlig for.

       

V. OVERHOLDELSE AF VILKÅR

Du alene er ansvarlig ikke blot for din egen overholdelse af disse Vilkår for Brug, men også for, at alle andre, der bruger dit Forbundne Produkt og/eller din konto for Forbundne Produkttjenester – uanset om dette sker med eller uden din tilladelse – overholder disse Vilkår for Brug.

                

     

VI. PERSONOPLYSNINGER

Erklæringen om Personoplysninger er tilgængelig via Applikationen, og du skal som led i din registrering acceptere den for at kunne modtage Forbundne Produkttjenester. Accept af Erklæringen om Personoplysninger er ikke obligatorisk, men det er nødvendigt for at kunne gå videre og oprette din registrerede konto. Erklæringen om Personoplysninger regulerer, hvordan de oplysninger, du afgiver, og de data, der indhentes fra dit Forbundne Produkt og fra din brug af de Forbundne Produkttjenester, kan indsamles, bruges, overføres og videregives i overensstemmelse med gældende europæisk og lokal lovgivning.

         

VII. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til indhold, der vises på og kommer fra de Forbundne Produkttjenester, tilhører Whirlpool og Whirlpools licensgivere. Du må ikke uden Whirlpools forudgående skriftlige samtykke gengive, ændre, bruge, skabe afledte værker af, vise, udforme, opføre, offentliggøre, distribuere, sprede, sende, udsende eller cirkulere sådant materiale eller indhold til tredjemand (herunder vise eller distribuere materialet via et tredjepartswebsted), medmindre dette sker med henblik på at bruge de Forbundne Produkttjenester til deres påtænkte formål og i overensstemmelse med disse Vilkår for Brug.        

VIII. ANSVARSBEGRÆNSNING, SKADESLØSHOLDELSE

     

1. Ansvarsbegrænsning

Du accepterer:

a.

  

at de Forbundne Produkttjenester leveres, som de er og forefindes,

b.

 

at du – bortset fra de begrænsninger, der gælder i henhold til præceptiv lovgivning, og idet det aftales, at intet i disse Vilkår for Brug fjerner eller begrænser eller skal fortolkes som havende til hensigt at fjerne eller begrænse Whirlpools erstatningsansvar i forbindelse med svig og bedrageri, grov uagtsomhed, grov forsætlighed, forstyrrelse af den offentlige ro og orden eller i forbindelse med tingsskade, personskade eller dødsfald i tilfælde, hvor det efter lovgivningen ikke er muligt at fraskrive sig erstatningsansvar – accepterer at friholde Whirlpool og Whirlpool-Koncernen samt disses befuldmægtigede, medarbejdere og leverandører for alle krav, forpligtelser og tab i forbindelse med de Forbundne Produkttjenester, herunder, men ikke begrænset til, krav, der udspringer af manglende eller delvis manglende levering af de Forbundne Produkttjenester, også selv om dette skyldes Whirlpools eller Whirlpool-Koncernens eller disses befuldmægtigedes, medarbejderes og leverandørers uagtsomhed,

c.

 

at du accepterer at skadesløsholde Whirlpool og Whirlpool-Koncernen samt disses befuldmægtigede, medarbejdere og leverandører for alle sådanne krav fra tredjemand, og

d.

 

at du endvidere accepterer, at denne ansvarsfriholdelse tillige gælder for parter, der fremsætter krav gennem dig, og at intet forsikringsselskab vil have ret til at gøre regres

       

2. Intet ansvar for følgeskader

Bortset fra de begrænsninger, der gælder i henhold til præceptiv lovgivning, vil hverken Whirlpool eller Whirlpool-Koncernen eller disses befuldmægtigede, medarbejdere eller leverandører være erstatningsansvarlige over for dig eller andre for følgetab, indirekte tab, upåregnelige skader eller pønalerstatning (herunder blandt andet som følge af tabt avance, tab af data eller tjenesternes manglende tilgængelighed) i forbindelse med de Forbundne Produkttjenester, heller ikke selv om Whirlpool eller Whirlpool-Koncernen eller disses befuldmægtigede, medarbejdere eller leverandører var opmærksomme på muligheden for sådanne tab.

     

3. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, friholde og forsvare Whirlpool og Whirlpool-Koncernen samt disses tilknyttede selskaber for og mod alle krav, der måtte udspringe af eller i forbindelse med dine forhold, herunder blandt andet din brug af de Forbundne Produkttjenester og enhver oplysning, som du måtte indsende, sende eller gøre tilgængelige via de Forbundne Produkttjenester, eller manglende beskyttelse af dine adgangskoder og andre kontooplysninger eller overtrædelse af disse Vilkår for Brug, gældende love og regler eller tredjemands rettigheder.

IX. SUSPENSION OG LUKNING

 

1. Whirlpools lukning som følge af misbrug

Whirlpool kan til enhver tid helt eller delvist suspendere eller lukke ned for din adgang til de Forbundne Produkttjenester, hvis du overtræder disse Vilkår for Brug. Whirlpool kan endvidere til enhver tid varsle lukning af de Forbundne Produkttjenester som følge af forældet teknologi eller øvrige forhold af betydning for de Forbundne Produkttjenesters løbende anvendelighed. Ved lukning som følge af sådanne årsager vil du ikke længere have ret eller adgang til at bruge de Forbundne Produkttjenester, og Whirlpool vil ikke være ansvarlig som følge af lukningen. I så fald vil du fortsat kunne bruge dine hvidevarer som normale hvidevarer, men de tilhørende Forbundne Produkttjenester vil ikke længere være tilgængelige.

 

2. Kontoen deaktiveres af dig

Du kan når som helst deaktivere din konto ved at skrive til den ansvarlige for personlig information på den adresse som findes i integritetsinformation (sektion 10). Hvis du deaktiverer din konto, beholder Whirlpool de indsamlede data vedrørende dit Forbundne Produkt og din brug af Forbundne Produkttjenester, men dataene vil ikke længere være relateret til dine personlige oplysninger. Hvis du deaktiverer din konto for Forbundne Produkttjenester, vil du ikke længere modtage de meddelelser vedrørende Forbundne Produkter, der leveres som led i de Forbundne Produkttjenester. Hvis du vælger, at dit Forbundne Produkt stadig skal være tilsluttet via wi-fi, efter at du har deaktiveret din konto, vil dit Forbundne Produkt fortsat sende visse brugsdata til Whirlpool. Hvis du ikke ønsker dette, skal du fjerne (frakoble) dit Forbundne Produkt fra din trådløse router og slå knappen med den trådløse forbindelse fra.

 

        

X. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål eller reklamationer vedrørende dit Forbundne Produkt eller de Forbundne Produkttjenester, bedes du henvende dig til Whirlpools lokale kundeservice-callcenter som anført i din Applikation eller den dokumentation, der følger med dit Forbundne Produkt.